Praktisch Verkeersexamen

Het praktisch verkeersexamen bereidt kinderen uit groep 7 en 8 voor om zelfstandig door de stad te fietsen. Natuurlijk hangt dit niet af van een examen, want uiteindelijk werkt veel oefenen het beste om je kind zelfvertrouwen in het verkeer te geven. Oefen met Den Haag Fietst!

In de periode van 2 april tot en met 22 mei wordt het praktisch verkeersexamen op de meeste basisscholen in Den Haag afgenomen. Vorig jaar deden 4.800 kinderen mee. Het fietsexamen vindt plaats op wijkniveau, zodat elke leerling in zijn eigen omgeving veilig leert fietsen. Er wordt gekeken of de kinderen de theoretische verkeerskennis die ze op school hebben geleerd ook in de praktijk kunnen brengen.

Leer je kind veilig deelnemen aan het verkeer. Bekijk de routes die helpen bij de juiste voorbereiding op het verkeersexamen van school voor je kind: