De Binckhorst beter op de fiets bereikbaar!

Een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers bij de Trekvlietbrug maakt de Binckhorst straks beter bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Dankzij deze aanpassing kan langzaam verkeer de Mercuriusweg straks kruisen zonder hinder en oponthoud.

De doorgang moet in 2023 gemaakt worden en is 2024 klaar. Uitgangspunt in het ontwerp is dat de nieuwe onderdoorgang overzichtelijk is en zoveel mogelijk past in het landschap. Er komt een nieuwe kade en aan beide uiteinden komen Binckplekken; balkons die de onderdoorgang markeren en de beleving van het water versterken. Uiteindelijk komt er in de Binckhorst ook een nieuw park: het Waterfrontpark.

Sterfietsroute

De onderdoorgang bij de Trekvlietbrug is straks onderdeel van een belangrijke regionale fietsroute: het Trekfietstracé. Deze fietsroute verbindt de binnenstad van Den Haag met de Binckhorst, Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp en is onderdeel van de Haagse sterfietsroutes.

Inspraak

U kunt van 14 maart 2022 tot en met 24 april 2022 reageren op de plannen. U kunt hiervoor de stukken inzien op het Haags Informatiecentrum (in het Atrium van het Stadhuis), Spui 70. Open van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 16:00 uur.  Het concept voorontwerp kunt u ook online inzien.

Den Haag Fietst!

Als dit is uitgevoerd is Den Haag weer meer een fietsstad, voor alle Hagenaars. In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoersmiddel in de stad. Want fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk: het draagt bij aan een leefbare en bereikbare stad. De fiets krijgt daarom veel ruimte.

De Binckhorst beter op de fiets bereikbaar!