Subsidie voor een buurtstalling

Als Den Haag een echte fietsstad wil worden met in 2040 de fiets als het belangrijkste vervoermiddel, dan horen daar ook nieuwe fietsenstallingen in de wijken bij. Daarom geeft de gemeente nu subsidie voor buurtfietsenstallingen.

Wie een fijne fiets heeft, wil deze natuurlijk ook veilig en overdekt stallen. Omdat niet iedereen bij zijn eigen huis een goede stallingsmogelijkheid heeft, stimuleert de gemeente de realisatie van fietsenstallingen in de wijk.

Wie in zijn buurt een fietsenstalling wil inrichten en exploiteren, kan gebruik maken van de Subsidieregeling voor Buurtstallingen. De gemeente geeft ook subsidie voor het uitbreiden van bestaande buurtstallingen.

Subsidiebedragen

Voor de inrichtingskosten van de stalling geeft de gemeente per fietsparkeerplek maximaal € 500,- subsidie met een maximum van 100 fietsparkeerplekken. Om de exploitatie rond te kunnen maken, vult de gemeente in de eerste zes maanden het abonnementsgeld aan tot maximaal 80% van het totale aantal fietsparkeerplekken (in totaal maximaal € 3.500,-).

Interessepeiling

De gemeente helpt de initiatiefnemers van de stalling ook bij een marktonderzoek. Bij dat onderzoek wordt in kaart gebracht hoeveel buurtbewoners er gebruik zouden willen maken van de stalling en wat voor soort voertuig(en) ze er willen stallen. Een buurtstalling kan naast gewone fietsen ook ruimte bieden aan e-bikes, bakfietsen, (e-)scooters, scootmobielen, motoren en dergelijke. Zo weet een initiatiefnemer vooraf hoe hij de stalling het best kan inrichten om zoveel mogelijk buurtbewoners te kunnen faciliteren.

Subsidieregeling tot eind 2025

De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2025. Jaarlijks is er € 120.000 beschikbaar. Meer informatie over de subsidie voor buurtstallingen.