Veilig weer naar school

Scholieren zijn kwetsbaar in het verkeer, en zeker in de eerste maand van het schooljaar worden ze relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval. Wat kunnen we met elkaar doen om de wegen rondom scholen en schoolpleinen zo veilig mogelijk te houden? Tijdens de Maand van de Veilige schoolomgeving is hier aandacht voor.

In Den Haag werd op basisschool De Fontein in Wateringse Veld samen met zanger Tim Akkerman het startschot gegeven voor de Maand van de veilige schoolomgeving, waarbij wethouder Robert van Asten ouders wees op de rol die de fiets kan spelen om veiligere schoolomgevingen te realiseren.

naar school

Foto: Frank Jansen

Het is belangrijk om bij de start van het nieuwe schooljaar zowel bij scholieren en ouders zelf als bij medeweggebruikers en andere betrokkenen aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid. Daarom organiseren het ROV, de samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland, Leer in het Verkeer en de maatschappelijke organisaties VVN, ANWB, de Fietsersbond en TeamAlert dit jaar voor het eerst de Maand van de Veilige Schoolomgeving.

De campagne is gericht op leerlingen, ouders, leerkrachten, andere weggebruikers en gemeenten als de organisaties die daar verder aan kunnen bijdragen. Door samenwerking aan diverse activiteiten wordt de verkeersveiligheid in de schoolomgeving versterkt met onder andere aanpassingen aan de wegen en fietspaden, maar ook met verkeerslessen en campagnes.

Ook naar de middelbare school de veiligste route

RTL Nieuws en architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco publiceerden gisteren een onderzoek naar de veiligheid van fietsroutes naar middelbare scholen in Nederland. Het blijkt dat de veiligheid van de fietsroutes in de stad nogal kan verschillen.

Wegen met fietspaden blijken het veiligst, terwijl andere wegen in dezelfde wijk diep rood kunnen kleuren. In de verschillende Haagse wijken zijn er onveilige routes gevonden, maar ook veiligere alternatieven.

Uit de analyse blijkt dat op fietsroutes van scholieren over vrijliggende fietspaden verhoudingsgewijs de minste ongelukken gebeuren. Op wegen waar fietsers de weg delen met verkeer dat maximaal 50 of 60 kilometer per uur mag rijden is de kans op een ongeval voor een middelbare scholier twee tot drie keer hoger.

De overall conclusie is dat schoolroutes flink veiliger kunnen, maar dat je er goed aan doet om van tevoren even uit te zoeken wat de veiligste route is. Op deze kaart kun je zien hoe de route die jouw kind fietst scoort en wat veiligere alternatieven zijn.