Vroeger en nu: Javastraat

Vroeger en nu: Javastraat
De Javastraat is een geliefde fietsroute van en naar het centrum. Vroeger was dit eerder een autoroute richting de Utrechtsebaan. Er waren geen fietsstroken en -paden en de straat was eenrichtingsverkeer. Veel fietsers negeerden dit verbod en reden over het trottoir tegen het verkeer in. Sinds 2016 is de straat ingericht om plek te maken voor het toenemende aantal fietsers in de stad. Je mag er als fietser nu beide kanten op fietsen. Vroeger & Nu laat zien hoe Den Haag is veranderd, natuurlijk in het voordeel van fietsers.

De Buurt

De Javastraat een wijkontsluitingsweg voor verkeer van en naar de Indische Buurt, het centrum, het Zeeheldenkwartier, het Willemspark en de Archipelbuurt.

Vroeger

Vroeger en nu: Javastraat
Eerst lagen hier twee rijstroken richting de Utrechtse baan. De straat was eenrichtingsverkeer, ook voor fietsers. Veel fietsers hielden zich hier niet aan en fietsten over de stoep, omdat het op de weg te gevaarlijk was om tegen de richting in te fietsen. De fietsers op het trottoir veroorzaakten weer hinder en irritatie bij de voetgangers.

Deze straat stond al lange tijd op de lijst om fietsvriendelijker te maken. Dat stuitte op weerstand, omdat men vreesde dat dit zou leiden tot meer files. Toen het riool in 2016 aangepakt moest worden, werd besloten om gelijk alles aan te pakken. Eindelijk kon het plan om de straat fietsvriendelijker te maken worden uitgevoerd.

Wil Bianchi, ex-raadslid CDA en bestuurslid Fietsersbond Haagse regio: “Fietsers zijn anarchisten. Voor de herinrichting van deze straat reden ze gewoon over de stoep! Terecht dat er nu meer ruimte voor hen is, want het aantal mensen dat met de fiets naar het werk in de stad gaat is enorm gegroeid.”

Nu

Vroeger en nu: Javastraat
De straat ging van twee rijstroken voor auto’s naar één rijstrook. Voor fietsers werd het juist ruimer: zij hebben nu aan beide kanten van de straat voorzieningen gekregen. Richting Kijkduin ligt er een fietspad en richting het Benoordenhout ligt er een fietsstrook. De gevreesde files bleven uit, omdat het autoverkeer beter doorstroomt door de nieuwe vormgeving van het kruispunt Javastraat – Koningskade.

Het doel van de herinrichting was om fietsers een goede en veilige positie in de Javastraat te geven, dat is gelukt. Met de nieuwe inrichting van de weg is het ook duidelijker dat de weg een functie heeft voor lokaal verkeer. Voetgangers kunnen hier nu ook makkelijker oversteken.

De plek + kaart
De Javastraat is de weg die vanuit het noorden van het centrum naar het Zeeheldenkwartier, de Archipelbuurt, Willemspark en de Indische buurt loopt. Het is een levendige plek met onder andere een dans- en kookstudio’s en dienstverlenende bedrijven.

Vroeger en nu: Javastraat