Parkenroute deel 3: Zuiderpark

Parkenroute

Foto: Valerie Kuypers

Fiets door de mooiste parken, buitenplaatsen, recreatiegebieden en onontdekte buurtparkjes van Den Haag. De Parkenroute bestaat uit drie delen die je terug kunt vinden op Den Haag Fietst! Deel 3 van de route gaat door Den Haag Zuid. Je fietst langs allerlei onontdekte buurtparken en verborgen groen.

Op dit deel van de route fiets je onder andere door Bokkefort, ’t Kleine Hout, het Zuiderpark en De Uithof. Ontdek hoe groen Den Haag is! Dit deel is een tocht van 20 kilometer en onderdeel van in een in totaal 60 kilometer lange route. Zie ook de deel 1 (van het Malieveld naar Scheveningen) en deel 2 (Kijkduin).

De parken die zijn opgenomen in deel 3 van de Parkenroute zijn, in tegenstelling tot de parken uit deel 1 en 2, uit het niets geschapen. Het waren polders en een kassengebied. Er was geen bestaande beplanting die gespaard moest blijven. Men kon dus alles onbeperkt aanleggen, maar wel met de gedachten om parken en recreatiegebieden te maken voor de “moderne mens”. In het gebied werden kinderboerderijen, sport- en speelvelden aangelegd, waar volop gerecreëerd kan worden.

Praktische informatie

De parkenroute bestaat uit drie delen die los van elkaar te volgen zijn. Op sommige punten is het mogelijk om verder te gaan op een ander deel van de route. Als je dit niet doet, dan gaat deze route helemaal rond. Je eindigt dan weer waar je begonnen bent. Handig als je met de ov-fiets wilt gaan, of op een punt dichter bij huis wilt beginnen. Je kunt dus op elk gewenst punt beginnen. Dan ga je aan het einde van de beschrijving weer verder bij de start van de routebeschrijving.

Volg de gele bordjes van de Parkenroute!

Start van de Route:

Madestein

Madestein werd in 1969 in twee polders aangelegd: de Oostmadepolder en de voormalige Zwarte polder. In het gebied ligt als bijzonderheid het Heempark H.J. Bos uit 1977. In dit Heempark zijn van oudsher in Zuid-Holland voorkomende landschappen bijeengebracht. Zeker een bezoek waard! Je gaat dan na 100 meter linksaf. Er is ook een kinderboerderij.

vervolg routebeschrijving
•Op de T-kruising linksaf. Vervolgens rechtdoor het fietspad blijven volgen. Je fietst om de hockeyvelden heen. Links zie je het heempark liggen
•Bij een kruispunt van fietspaden rechtdoor. Een waterplas ligt links

Bij het volgende kruispunt linksaf de brug over. Links ligt een uitspanning aan het water
•Op de Y-kruising linksaf
•Op de T-kruising rechtsaf
•100 meter verder bij het eerste fietspad linksaf. Het pad stijgt. Een fiets/wandelbrug gaat over de Lozerlaan
•Aan het eind van het fietspad rechtsaf, de Forellendaal op
•Het eerste fietspad, dat bij de Karperdaal ligt rechtsaf. Het fietspad dat door een groenstrook loopt blijven volgen. Links is een sloot
•Het pad komt uit in de Brasemdaal. Hier linksaf
•De straat komt uit in de Forellendaal. Hier rechtsaf
•Bij het T-splitsing linksaf: de Margaretha van Hennebergweg op
•Na twee zijstraten rechts bij trampaal nummer M2868 RA. Dit fietspad ligt tussen huizen in.
•Volg het fietspad rechtdoor dat door Houtwijk loopt. Je passeert het “B.Thoen” plantsoen. Aan het eind even linksom aanhouden en dan draait de straat naar rechts.
•Op kruising met: de A.v.d. Tangstraat rechtdoor het fietspad op en het buurtpark in. Links is een eilandje.
•Op Y-kruising linksaf de brug over
•Op de T-splitsing rechtsaf
•Fietspad blijven volgen tot de T-splisting, hier linksaf
•Op de T-splitsing rechtsaf. Rechts ligt buurtpark ‘de Bokkefort’.

Buurtparken

Parkenroute

Foto: Valerie Kuypers

Bokkefort, en later het Kleine Hout en het Florence Nightingalepark zijn buurtparken. Toen de wijken, waarin deze parken liggen, begin jaren zeventig gebouwd werden was de bouwfilosofie: laagbouw gelegen tussen het groen. Dus werden niet alleen bomen geplant, maar ook groenstroken en een park met een speelveld voor de kinderen waar het fijn toeven is. Het doel van dit landschap is gewoon vanuit je huis een wandelingetje maken, met
of zonder je huisdier.

vervolg routebeschrijving
•Aan het eind van het fietspad bij de verkeerslichten: de Houtwijklaan oversteken en direct rechtsaf het fietspad nemen
•Na 50 meter linksaf het fietspad op. Verzorgingshuis Houtwijk ligt rechts
•Na de watermolen (zie foto) linksaf. Een fietspad gaat het buurtpark het Kleine Hout in
•Bij de T-kruising bij een houten brug rechtsaf
•Het fietspad kruist even verder: de Albert Schweitzerlaan, hier rechtsaf deze laan in
•De laan komt uit in: de Escamplaan. Steek schuin linksaf over
•Direct rechtsaf de Prof. dr. A. Verjaarweg in en 10 meter verder weer rechtsaf. (Je rijdt aan de achterkant van het Haga Ziekenhuis locatie Leyweg)
•Aan het eind van deze weg rechtdoor: fietspad Florence Nightingalepark
•Bij het tweede fietspad aan je rechterhand rechtsaf
•Het fietspad komt uit in de Trude Mertenslaan
•De laan loopt in een boog rechtsom. Derde straat: linksaf
•De tramlijn oversteken en ga rechtdoor tussen de hekjes door van het Zuidwoldepad. Hier moet je even lopen
•Het pad komt uit in de Meppelweg. Oversteken en linksaf
•De Meppelweg helemaal uitfietsen tot de T-splitsing met de Loevesteinlaan. Deze oversteken en linksaf
•Het fietspad buigt naar rechts: de Vreeswijkstraat in
•Na een paar honderd meter rechtsaf. Fiets het Zuiderpark in.

Zuiderpark

In 1908 ontwierp Dr. H.P. Berlage in het kader van een algemeen uitbreidingsplan voor Den Haag, een groot volkspark in de polders ten zuiden van de stad. Daar waar grote woonwijken zouden komen, was behoefte aan een groot recreatiegebied. Deze gedachte werd toen belachelijk gevonden, maar 10 jaar later kwam de opdracht om de plannen voor dit park te gaan uitwerken. Weer 10 jaar later, in de twintiger jaren, werd met de beplanting begonnen en kwam het plan in volle uitvoering. De aanleg werd nog bespoedigd in het kader van de werkverschaffing voor werklozen in de dertiger jaren. De aarde die vrijkwam bij het graven van de vijvers werd gebruikt om op vele plaatsen het park te verhogen. De heuvels langs de kant van de Loevesteinlaan zijn na de oorlog aangelegd met het vele puin en vuil dat na de oorlog restte. Het resultaat is een rijk park met niet alleen voldoende speelruimte, maar ook met een bijzonder rijke scala aan bomen, planten en bloemen. Het park biedt met een oppervlakte van 110 hectare en 18 kilometer aan wandelpaden veel recreatiemogelijkheden. Het jaarlijkse gratis Parkpopfestival in juni trekt circa 250.000 bezoekers. De heuvels langs de kant van de Loevesteinlaan zijn na de oorlog aangelegd met het vele puin en vuil dat na de oorlog restte. Het resultaat is een rijk park met niet alleen voldoende speelruimte, maar ook met een bijzonder rijke scala aan bomen, planten en bloemen.

Vervolg routebeschrijving
•In het park volg je in eerste instantie linksom de brede ringweg door het park: de Henriette
Roland Holstweg
•De weg komt uit in: de Mr. P. Drooglever Fortuynweg. Hier rechtsaf
•In de bocht rechtsaf het fietspad: de Johanna Naberweg. Het fietspad kruist de brede ringweg. Schuin rechtsaf: de Marie Heinenweg op
•Je verlaat het park en komt uit in de Loevesteinlaan. Oversteken en rechtdoor de Hengelolaan in en blijf deze ruim 1 kilometer volgen totdat links voetbalvelden liggen. Ga linksaf het sportpark in
•Aan het eind de tramlijn oversteken en rechtsaf de Melis Stokelaan in. Het mooie groene fietspad komt aan het eind uit bij de Lozerlaan
•Steek deze laan over en ga rechtdoor het recreatiegebied de Uithof in.

Uithof

Parkenroute

Foto: Fleur Beemster

De Uithof vormt in het zuidwesten van Den Haag samen met Madestein en Ockenburgh, een groene buffer tussen de stad en het kassengebied van het Westland. De provincie Zuid-Holland heeft gebieden aangewezen die belangrijk zijn voor de natuurlijke ontwikkeling in de provincie. De Uithof vormt een belangrijke schakel in deze provinciale ecologische hoofdstructuur. De Uithof is begin jaren zeventig aangelegd. Natuur en recreatie gaan in dit gebied samen. De overdekte ski- en schaatsbaan zijn de bekendste attracties. Maar je kunt er ook klimmen, tennissen, skeeleren, wielrennen, kanoën en scarten. Dit alles ligt ingebed in veel groen, waar je goed in kunt wandelen en fietsen. In het recreatiegebied zijn ook twee volkstuincomplexen. Tot slot kun je een doolhof van hoge heggen bezoeken. Altijd spannend.

vervolg routebeschrijving
•Op de T-splitsing linksaf
•Het fietspad komt bij een brug uit op een fietspad, dat langs de Erasmusweg loopt. Hier rechtsaf
•Na een paar honderd meter eindigt het fietspad. Ga rechtsaf het fietspad op dat weer de Uithof ingaat
•Blijf het fietspad volgen. Aan de rechterkant van het pad liggen een sloot en een weiland •Voorbij het weiland buigt het fietspad naar links. Rechts zie je de heggen van het doolhof liggen
•Volg het naar rechts buigende fietspad dat na ± 150 meter linksaf steil omhoog loopt
•U komt uit op een verhard fietspad: linksaf
•Blijf het fietspad volgen tot een T-splitsing en ga daar rechtsaf
•Dit fietspad kronkelt langs de dijk van de Wennetjessloot
•Bij de tweede kruising: rechtsaf. Hier ligt ook een ANWB-fietsroute die van de andere kant komt. Deze gebruikt de afslag ook
•Links zie je de hoge uitbouw van de skibaan, het stadion van de ijsbaan. Daarvoor ligt een
wieler- en skeelerbaan
•Aan het eind van het fietspad linksaf de Jaap Edenweg op. Gebruik het fietspad dat rechts naast de weg loopt. Links ligt het ijsstadion
•Volg het pad tot aan de verkeerslichten bij de Nieuweweg
•Steek over en ga rechtdoor het recreatiegebied Madestein in via de Madepolderweg
•Buig op het fietspad met de weg mee naar links
•Steek de Madesteinweg over en ga rechtdoor
•Na een paar honderd meter rechtsaf bij het eerste fietspad. Rechts ligt een speelveld
•Het fietspad komt uit in de Oostmadeweg. Voor u ziet u een villawijk in aanbouw: het Vroondaal.
•Hier linksaf de Oostmadeweg op
•Volg de Oostmadeweg tot aan de Westmadeweg
•Op de Westmadeweg rechtsaf en volg de nieuwe klinkerstraat tot aan de
flat. Ga hier linksaf in de richting van het bos

De Stenen Kamer van Madestein 13de eeuw

In het bosgebied ziet u links archeologische resten van het ‘Huis de Camp’. Een voorname boerderij die hier in de Middeleeuwen stond. Informatiepanelen geven meer informatie hierover.

vervolg routebeschrijving
•Volg de weg door het bosgebied tot de weg naar rechts draait
•Ga op dit punt rechtdoor het smalle fietspad op.
•Het pad komt uit bij de Monsterseweg: rechtsaf
•Volg de Monsterseweg tot de ingang van landgoed Ockenburgh en ga dan rechtdoor over het fietspad langs de Monsterseweg tot aan het kruispunt met de Lozerlaan. Dit is het einde van deel 3.